لبخند

            

                 

 

هیچ انسانی دوست نداردبمیرد ;  اما همه آنها دوست دارند به بهشت بروند;....اما ای انسانها برای رفتن به بهشت باید اول مرد !!!

/ 0 نظر / 18 بازدید