چگونه به آرزوهای خود برسیم؟

پدر: برای دخترت شوهری سراغ دارم !

 بیل گیتس: اما برای دختر من هنوز خیلی زود است که ازدواج کند .

 پدر: اما این مرد جوان قائم مقام مدیرعامل بانک جهانی است !

 بیل گیتس: اوه، که اینطور! در این صورت قبول است !!

 بالاخره پدر به دیدار مدیرعامل بانک جهانی می رود .

 پدر: مرد جوانی برای سمت قائم مقام مدیرعامل سراغ دارم .

 مدیرعامل: اما من به اندازه کافی معاون دارم.

 پدر: اما این مرد جوان داماد بیل گیتس است! 

 مدیرعامل: اوه، اگر اینطور است، باشد !!

 و معامله به این ترتیب انجام می شود ................

 نتیجه اخلاقی: حتی اگر چیزی نداشته باشید باز هم می توانید 

 چیزهایی بدست آورید. اما باید روش مثبتی برگزینید

/ 2 نظر / 32 بازدید

جالب بود

سحر

به این میگن سایت . بیان یاد بگیرن . خخخخخخخخخییییییییییلللللللللیییییییییی مممممممممممممممممممنننننننننووووووووووننننننننن .[نیشخند]