روز پدرمبارک

اوصاف علی به گفتگوممکن نیست 

گنجایش بحر درسبو ممکن نیست

ماندم که علی رابه چه تشبیه کنم

تشبیه علی جزبه علی ممکن نیست

میلادنورخدا وروزپدر برهمگان مبارک باد 

این گلهای زیباتقدیم به همه پدران 

 

عشق یعنی آبرو  یعنی شرف 

تاابدتسلیم سلطان نجف

عشق یعنی چشم وابروی علی

سرنهادن روی زانوی علی

 

میسر نگردد به هیچ کس این سعادت 

به کعبه ولادت به مسجدشهادت

 

خورشیدشکفته درغدیراست   علی

باران بهاردرکویراست علی

برمسندعاشقی شهی بی همتاست

برملک محمدی امیراست  علی

 

 

 

 

/ 0 نظر / 26 بازدید