ماسک های جوان کننده

1)ماسک جوانه گندم  باماست:

یک قاشق غذاخوری ماست بایک قاشق غذاخوری پودرجوانه گندم رامخلوط نمایید وروی صورت وگردن بمالید پس از15دقیقه اول باآب گرم بشوییدوسپس باآب سردشستشودهید.

2)ماسک موز :

موزرسیده راله کنیدوبه صورت بمالیدپس از5دقیقه باآب بشویید.

3)ماسک ماست:

یک لایه ماست چکیده راروی صورت بمالیدپس از5دقیقه بشویید.

4)ماسک عسل وماست:

 1ق غ عسل با2قاشق ماست چکیده ترش رامخلوط و روی صورت بمالی پس ازخشک شدن باآب ولرم بشویید.

5)ماسک عسل وگلاب :

1قاشق عسل با1قاشق گلاب مخلوط کنید پس از5دقیقه بشویید

نکته مهم :

ماسک های عسل به علت گرم بودن برای پوستهای مستعد به جوش وتیره رنگ (به اصطلاح سبزه مناسب نیستند) 

6) ماسک سفیده تخم مرغ:

سفیده تخم مرغ راکمی بزنید روی صورت بمالید پس از خشک شدن بشویید.

7)ماسک هلو:

نصف هلوریده راله کنید روی پوست بمالید وپس از10دقیقه بشویید. 

مترجم :

زهره مهدیان 

/ 0 نظر / 40 بازدید