غذاهای فوری فوتی 5دقیقه ای

بادمجانها راپس ازپوست کندن  حلقه حلقه کنید حلقه هارا درماهی بچینید کمی که طلایی شد (نبایدزیادسرخ شود)بادمجانهارایکی یکی برگردانید حالا تخم مرغهارادرظرفی بریزیدنمک فلفل زردچوبه ودارچین رااضافه کنید وکمی باچنگال بزنیدبعدروی بادمجانهابریزید درماهی تابه راببندید شعله راکم کنیدتقریبا 2تا3دقیقه کافیست تایک طرف کوکوآماده شود کوکورابه شکل مثلث برش دهید برگردانیدودوباره2-3دقیقه زمانبدهید تااین طرف هم بپزد وبادمجان هاکمی برشته شود کوکوی شماحاضراست نوش جان

/ 0 نظر / 234 بازدید