انواع ترشی " ترشی بامیه "غوره"لبو " لیمو"کلم"

بامیه هارامیشوریم ومیگذاریم خوب آب آن گرفته بشود به صورتیکه سطح آنها هیچ آبی نداشته باشه وخشک بشود هرچیزی راکه میخواهیم ازآن ترشی درست کنیم  باید آبی نداشته باشه چون باعث کپک زدنش میشه .

موادلازم: برای یک شیشه کوچک ترشی 

بامیه

سرکه               دولیوان 

سیر                 یک حبه 

فلفل سبز تند     یک عدد

سیاه تخمه      یک دوم قاشق  مرباخوری

ترخون   یانعنا تازه      یک شاخه

نمک          یک دوم قاشق مرباخوری

بامیه هارا درشیشه میریزیم یک تادوحبه سیر یک فلفل سبزتند یک دوم قاشق مرباخوری سیاه دانه  ونمک رااضافه میکنیم  

بامیه هارامیشوریم ومیگذاریم خوب آب آن گرفته بشود به صورتیکه سطح آنها هیچ آبی نداشته باشه وخشک بشود هرچیزی راکه میخواهیم ازآن ترشی درست کنیم  باید آبینداشته باشه چون باعث کپک زدنش میشه .

موادلازم: 

بامیه هارا درشیشه میریزیم یک تادوحبه سیر یک فلفل سبزتند  یک شاخه ترخون یانعنا را باشاخه بعدازشستن روی بامیه هاقرارمیدهیم سرکه راروی آن میریزیم بطوریکه ظرف ماکاملاپرشود وروی آنهارابپوشانددرظرف را محکم میبندیم وتقریبا سه هفته زمان میدهیم 

/ 0 نظر / 73 بازدید