چند نکته برای کسانی که می خواهند خوش اقبال شوند

<< چندنکته درموردخوش اقبالی !  >>

به غریزه باطنی خود گوش کنید،  چنین کاری اغلب نتیجه مثبت دارد.

با گشادگی خاطر با تجارب تازه روبرو شوید و عادات روزمره را بشکنید.

 هر روز چند دقیقه ای را صرف مرور حوادث مثبت زندگی کنید.


/ 0 نظر / 28 بازدید